Raad van State

De Raad van State betwijfelt het nut van openheid betreffende topinkomens bij de overheid (NRC Handelsblad, 10 augustus).

Hoe was het ook al weer? Bekritiseert de Raad inhoudelijk wetsvoorstellen of alleen juridisch-technisch? Of is er geruisloos iets veranderd?

    • Ir. J.B. Baurdoux