Mansi

In de opgave bij het artikel over de taalkunde-olympiade Doe de Mansi-test (10 augustus, pagina 20) is een voor de puzzel storende fout geslopen. 918 in het Mansi is `ontellowsat nollowxujplow', niet `ontellowsatn nollowxujplow'.