Junta wekt scepsis in Mauretanië

De burgerregering die het nieuwe militaire bewind van Mauretanië gisteren heeft gepresenteerd, is door oppositie, islamitische leiders en mensenrechtenactivisten met gemengde gevoelens ontvangen. Het kabinet van 21 mannen en drie vrouwen telt geen enkele minister uit de oude regering van president Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya die op 3 augustus bij een coup werd afgezet. Maar volgens de oppositie is er geen sprake van een breuk met het verleden, zoals de junta claimt. Veel nieuwe ministers zijn afkomstig uit de regeringspartij PRDS van de verdreven Taya.

,,Het opnemen van oude PRDS-leden in de regering is geen goed teken'', zei mensenrechtenactivist Boubacar Messaoud. ,,Ze hadden mensen moeten kiezen die geen deel uitmaakten van Taya's machinerie.'' De oppositie had vooral moeite met de benoeming van Ahmed Ould Sid'Ahmed als minister van Buitenlandse Zaken. In diezelfde functie was hij onder Taya in 1999 de stuwende kracht achter de erkenning van Israël. Na Jordanië en Egypte was Mauretanië in de Arabische Liga het derde land dat Israël erkende, tot grote woede van de islamitische oppositie.

De 21 politieke en religieuze leiders die zondag op vrije voeten kwamen, nadat ze in april waren veroordeeld voor samenzwering tegen de staat, noemden het vasthouden aan de erkenning van Israël ,,een cruciale vergissing''. Volgens de prominente islamitische politicus Moktar Ould Mohamed Moussa onderdrukte president Taya zijn tegenstanders onder het mom van de strijd tegen moslimextremisme. ,,Daarmee droeg hij bij tot radicalisering van de extremisten'', zei de vrijgelaten moslimleider Mohamed Hassan Ould Dedew.

Buitenlandse diplomaten in hoofdstad Nouakchott namen het op voor het nieuwe militaire bewind. Dat de burgerregering zoveel leden van Taya's regeringspartij herbergt, noemden ze begrijpelijk. Het lidmaatschap van de PRDS was verplicht voor iedereen in overheidsdienst. De meeste bureaucraten sloten zich alleen om pragmatische redenen aan bij die partij.

De Verenigde Staten hebben hun eis laten varen dat de verdreven president Taya in zijn functie wordt hersteld. Ze steunen het militaire bewind, op voorwaarde dat de junta zich houdt aan zijn belofte om binnen twee jaar verkiezingen te houden. De junta heeft bepaald dat geen van de leden van de overgangsregering zich verkiesbaar mag stellen.

Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960 heeft het land geen enkele democratische machtswisseling gekend. Mauretanië heeft ruim drie miljoen inwoners en is twee keer zo groot als Frankrijk.