Groei van economie, koopkracht minder

De economische groei in Nederland trekt opvallend aan. Maar hogere inflatie door de sterk gestegen energieprijzen zet volgend jaar de koopkracht van meer inkomensgroepen onder druk dan het kabinet tot nu toe verwachtte.

Dit blijkt uit de vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) waarop het kabinet het begrotings- en inkomensbeleid baseert dat op prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Volgende week gaan de betrokken bewindslieden over maatregelen praten om de negatieve koopkrachteffecten te repareren.

Vanmorgen maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de economische groei bezig is met een opmerkelijk herstel. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de groei 1,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. ,,Opvallend hoog'', zegt het CBS. Vergeleken met een jaar geleden is de groei 1,3 procent, zij het dat er nu wel één werkdag meer was.

Door het groeiherstel in het tweede kwartaal is Nederland niet opnieuw in een recessie beland. De groei is te danken aan een hogere export en hogere investeringen. De bestedingen van consumenten en van de overheid bleven achter. Vooral de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen zoals auto's en meubelen waren lager. De overheid gaf minder uit aan openbaar bestuur, terwijl de zorguitgaven wat minder toenamen.

,,We zitten in de buurt van het groeitempo van vorig jaar, toen de gemiddelde economische groei op 1,7 procent uitkwam'', zei hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS in een toelichting.

Voor 2006 gaat het Centraal Planbureau uit van een economische groei van 2,25 procent, waardoor de werkloosheid volgend jaar licht zal dalen. Hogere aardgasbaten en de aantrekkende economie leiden tot een daling van het begrotingstekort tot 1,6 procent. Dat is iets gunstiger dan in juni werd geraamd, maar vergelijkbaar met de CPB-raming van april.

De verwachte tegenvallende koopkrachtontwikkeling doet zich volgend jaar over een brede linie voor. ,,Het beeld is iets minder rooskleurig voor bijna iedereen'', aldus een zegsman in Den Haag. De gemiddelde koopkrachtontwikkeling loopt uiteen van plus vier tot min één procent. Behalve met doorwerking van gestegen energieprijzen en verhoging van de milieuheffing op elektriciteit komt dat door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Voor ouderen met een aanvullend pensioen en voor kleine zelfstandigen kan dat tot minder inkomen leiden. Ook de laagste inkomensgroepen zouden zonder aanvullende maatregelen in inkomen iets achteruit gaan.

Volgende week buigen de betrokken bewindslieden zich over technische premieaanpassingen om over een brede linie koopkrachtbehoud te bereiken. Tot de mogelijkheden behoren een verhoging van de zorgtoeslag. De afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting en de verlaging met een procentpunt van de AWBZ-premie zijn al in de koopkrachtberekeningen meegenomen.

    • Roel Janssen