`Feiten over 9/11 niet in rapport'

Een lid van de Amerikaanse commissie die het handelen van de inlichtingendiensten voorafgaand aan de aanslagen op 11 september 2001 onderzocht, vraagt het Congres te onderzoeken of de commissie cruciale gegevens heeft achtergehouden.

Curt Weldon, een Republikeins Congreslid uit Pennsylvania, zegt dat het Pentagon vier van de kapers al in de zomer van 2000 of al in 1999 had geïdentificeerd als leden van een Al-Qaedacel. Dat zou het Pentagon hebben gedaan in een geheime militaire missie, Able Danger genaamd. Volgens Weldon waarschuwde een medewerker van het Pentagon de commissie tien dagen voordat zij in juli 2004 haar rapport – waarin stevig werd uitgehaald naar de inlichtendiensten – uitbracht, dat het Pentagon een operatie had uitgevoerd waarin onder andere Mohammed Atta werd geïdentificeerd als lid van Al-Qaeda. Atta wordt gezien als de leider van de Al-Qaeda-cel die een vliegtuig in het World Trade Center boorde. De andere kapers in kwestie zijn Marwan al-Shehhi, Khalid al-Mihdar en Nawaf al-Hazmi.

Andere leden van de inmiddels ontbonden commissie willen nu ook meer duidelijkheid. Zij denken dat de informatie onterecht uit het rapport is gebleven. Volgens hen is bij de beoordeling teveel gekeken naar specifieke reisgegevens van Atta, en niet naar de bredere context van de dreiging die hij vormde.

Maar oud-medevoorzitter Lee Hamilton (Democraat) zei dinsdag: ,,De 9/11-commissie had geen gegevens dat de Amerikaanse overheid vóór 9/11 Mohammed Atta of zijn cel in de gaten hield''. Hij verwacht dat de commissie aan het einde van de week met een verklaring kan komen. ,,Als we het geweten hadden, zou het uiteraard een belangrijk onderdeel van ons onderzoek geweest zijn.''

Weldon beschuldigde de commissie gisteren in een brief ,,te weigeren Able Danger te onderzoeken nadat zij was ingelicht van het bestaan ervan''. Verder verweet hij de commissie ,,haar recente pogingen om onwetendheid [..] te veinzen en onderwijl anderen [de inlichtingendiensten, red.] te verwijten informatie achter te houden''. Dat ,,brengt schande over de commissieleden en is beeldend voor de ergste tendensen binnen de federale overheid die de commissie juist moest blootleggen.''

De onderzoekscommissie concludeerde vorig jaar dat de inlichtingendiensten CIA en FBI ten tijde van de eerste regering-Bush en de laatste regering van Clinton hadden gefaald in het met elkaar in verband brengen van gegevens die de aanslagen mogelijk hadden kunnen voorkomen.