Economie groeit, maar koopkracht in Nederland daalt

De economische groei in Nederland neemt toe. Maar hogere inflatie als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen zet volgend jaar de koopkracht van meer inkomensgroepen onder druk dan het kabinet tot nu toe verwachtte. Dat blijkt uit vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau.

11