Advies ophokken pluimvee bij pest

Minister Veerman (CDA) van Landbouw heeft een groep deskundigen gevraagd hem binnen enkele weken te adviseren over de noodzaak van een ophokplicht voor pluimvee. Zo'n maatregel moet het pluimvee beter beschermen tegen een mogelijke besmetting met vogelpest door trekvogels.

Veerman heeft om een snel advies gevraagd omdat recent in Rusland en Kazachstan uitbraken zijn waargenomen van vogelpest. De vogeltrek vanuit Siberië richting Europa begint nu op gang te komen. In het najaar zullen trekvogels uit die regio Nederland hebben bereikt. Volgens het ministerie van Landbouw bestaat de kans dat besmette vogels, onder meer via hun uitwerpselen, het virus overdragen op Nederlands pluimvee. Twee jaar geleden brak in Nederland vogelpest uit. Daarbij werden uiteindelijk 30 miljoen kippen, eenden en kalkoenen geruimd.

Volgens Rob Vogel van vogelonderzoekscentrum Sovon is de angst voor besmetting overdreven. De vogels die naar Nederland komen trekken vanuit noordwest-Rusland en Siberië. ,,Dat zijn niet de gebieden waar de vogelpest nu is uitgebroken. Vogels uit Kazachstan komen nooit in Nederland.''

Mocht de ophokplicht van kracht worden, dan moeten 400 van de ruim 3.000 pluimveebedrijven in Nederland maatregelen nemen. Het gaat dan met name om bedrijven met biologische legkippen, waar de dieren behalve in een stal ook in de buitenlucht mogen scharrelen. Die dieren raken makkelijker besmet dan pluimvee dat de hele dag in een stal zit. Er zijn maar enkele bedrijven die buiten eenden, parelhoenders, fazanten, kalkoenen of struisvogels houden.

Het Produktschap Vee, Vlees en Eieren (PVE) is voor een ophokplicht. Bij voorkeur van januari tot en met maart, dat is de periode dat de meeste trekvogels in Nederland zijn. Welke maatregelen een boer zou moeten nemen, is niet duidelijk. ,,Het is de vraag of een boer kan volstaan met het spannen van een plastic doek in de lucht. Biedt dat genoeg bescherming tegen de uitwerpselen van overvliegende trekvogels?'' Voor de sector zou een door het ministerie opgelegde ophokplicht gunstig zijn. Alleen dan kunnen boeren een vergunning aanvragen om hun producten nog steeds als `biologisch' te verkopen. Strikt genomen mogen ze dat niet als ze hun dieren ophokken.

Het PVE pleitte twee jaar geleden ook al voor een ophokplicht, wat het ministerie onnodig achtte.