Vergelijk tussen Duisenberg en Reagen 1

Het moet niet gekker worden met de Nederlandse journalistiek. NRC Handelsblad geeft zelfs gelegenheid een hooggeleerde Krauss uit de VS te laten publiceren dat de gelijkenis in politieke zin tussen Duisenberg en Ronald Reagan evident lijkt (5 augustus). Nog voor Duisenberg ten grave is gedragen lijkt hij al heilig verklaard.

De schaduwkanten van zijn beleid en van zijn persoon worden nauwelijks aangestipt. Enkel Frans Andriessen, begunstigde van Duisenbergs financiële erfenis, wist enige kritische kanttekeningen te plaatsen over het beleid van zijn voorganger. En de hagiografen gaan er tevens luchtigjes aan voorbij dat de voor Nederland duur uitgevallen euro erdoor is gemasseerd via Duisenberg en Wellink: want als Nederland nee had gezegd, was er voorlopig geen Europese munt gekomen.

En die aardige socialistische Fries wist tenslotte als geen ander door zijn machtsspel zijn opvolging in Frankfurt door een Franse kandidaat danig te frustreren.

    • A. Bredenhoff