Teleurstelling over uitstel inburgering

De regeringspartijen CDA, VVD en D66 zijn teleurgesteld dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) haar inburgeringsplannen niet al per 1 januari 2006 uit kan voeren.

,,Het duurt allemaal te lang, dat is jammer'', zegt Tweede-Kamerlid Sterk (CDA) in een reactie op het bericht gisteren dat Verdonk haar plannen fors gaat bijstellen na stevige kritiek van de Raad van State. Het adviescollege meent dat de minister juridisch geen basis heeft om alle migranten tussen de 16 en 65 jaar te verplichten een cursus Nederlands te volgen en een inburgeringsexamen af te nemen.

VVD-woordvoerder Visser vindt dat de minister ,,nu snel knopen door moet hakken''. Hij stelt vast dat ,,allerlei juristen blijkbaar tegengestelde opvattingen hebben en daar heeft geen enkele inburgeraar wat aan''. Volgens Visser heeft de eigen ambtelijke adviesgroep van minister Verdonk eind vorig jaar nog aan de Kamerleden laten weten dat de door haar gekozen aanpak ,,keihard juridisch onderbouwd was''.

Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) trekt de conclusie dat de plannen niet eerder dan januari 2007 werkelijkheid zullen kunnen worden. ,,Onbegrijpelijk dat de minister vast heeft willen houden aan haar principes in plaats van te kiezen voor de praktische aanpak. Ze moet snel de inburgering regelen voor drie groepen: de mensen met een uitkering en dat zijn er heel veel, dan de moeders met kinderen en de nieuwkomers'', aldus de PvdA'er. Andere fracties steunen die aanpak.

Volgens de PvdA gaat het dan nog altijd om 500.000 mensen in plaats van de bijna 800.000 waar Verdonk op aanstuurt. ,,Zelfs met dat half miljoen wordt het nog een moeilijke zaak, want wie gaat dat betalen? De plannen zijn financieel heel slecht onderbouwd'', aldus Dijsselbloem.

D66 wil evenals de PvdA-fractie dat de minister kiest voor doelgroepen. ,,Dan zouden we eerder kunnen beginnen. Door de vertraging heeft dit kabinet geen tijd meer om te bekijken of het allemaal echt werkt'', zegt D66-Kamerlid Lambrechts. Zij wil direct na het reces van de Tweede Kamer een overleg met de minister. ,,Ze heeft nu lang genoeg aan haar principes vastgehouden, het is tijd om praktisch te worden. Zo lang heeft dit kabinet niet meer'', aldus Lambrechts.

De Kamerfractie van het CDA blijft geloven in de aanpak van minister Verdonk: ,,Vooralsnog vertrouwen we er op dat de plannen wel uit te voeren zijn'', zegt Kamerlid Sterk.