Kritiek openheid van topinkomens

De Raad van State heeft kritiek op het wetsvoorstel om de inkomens van topbestuurders van publieke en semi-publieke instellingen te publiceren. Het adviesorgaan betwijfelt of openheid leidt tot loonmatiging.

Pagina 13