Nederland netto producent fijn stof

De uitstoot van vervuilend fijn stof uit Nederland naar de omringende landen is drie keer zo hoog als wat hier binnenwaait. Dit blijkt uit berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP).

2