Nederland netto exporteur fijn stof

De uitstoot van vervuilend fijn stof uit Nederland naar de omringende landen is drie keer zo hoog als wat hier binnenwaait. Dit blijkt uit berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP).

Deze conclusie staat in een rapport met de titel `Fijn stof nader bekeken' dat gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA). Het MNP werkte samen met het Rijksinstitituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, waarvan het tot voor kort deel uitmaakte.

De berekeningen van het MNP zijn volgens de onderzoekers gebaseerd op bekende feiten. Maar milieuorganisaties reageren desondanks geschrokken. Een medewerker van Natuur en Milieu zei: ,,Het is heel erg veel''.

Staatssecretaris Van Geel benadrukte nog eens wat hij enkele malen in de Tweede Kamer heeft gezegd: het probleem moet op Europees niveau worden aangepakt. Ook is volgens hem veel onderzoek nodig om te weten te komen hoe het probleem kan worden opgelost. De staatssecretaris bevestigde opnieuw dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen.

Het planbureau heeft berekend dat bijna de helft van alle fijn stof in ons land door menselijk toedoen (bijvoorbeeld door het verkeer) is ontstaan. ,,Naar schatting tweederde deel hiervan is afkomstig van buitenlandse bronnen'', zegt het NMP. Maar in straten met druk verkeer loopt het eigen Nederlandse aandeel op tot 45 procent. Dit fijn stof is volgens deskundigen schadelijk voor de volksgezondheid en jaarlijks overlijden duizenden mensen te vroeg aan de gevolgen van deze vervuiling.

Fijn stof bestaat uit een scala van stoffen die op allerlei wijzen in de lucht terecht komen. Bij inademing is fijn stof schadelijk voor de gezondheid, hoe fijner het stof hoe schadelijker. Een fors deel van het fijn stof bestaat uit zeezout dat ons land binnenwaait. Volgens het nieuwe besluit Luchtkwaliteit van Van Geel dat vorige week van kracht is geworden, kan dat aandeel in de toekomst buiten beschouwing blijven als de concentratie fijn stof moet worden berekend. ,,Zeezout is van natuurlijke oorsprong en ongevaarlijk voor de gezondheid'', aldus een toelichting op het besluit.