Meevaller van anderhalf miljard

Het kabinet verwacht met prinsjesdag anderhalf miljard euro extra uitgaven in 2006 bekend te maken. Deze meevaller vloeit voort uit de hogere aardgasbaten voor de staat, als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen op de wereldmarkt. Daarnaast komt ruim een miljard euro extra beschikbaar ter vermindering van de staatsschuld. Ook over de resterende maanden van dit jaar zullen de aardgasbaten hoger zijn dan geraamd. Dit bevestigen bronnen in Den Haag.

De extra uitgaven worden gefinancierd uit het Fonds Economische Structuurversterking waarin 40 procent van de hogere aardgasbaten voor de staat terechtkomen. Over de precieze verdeling van de anderhalf miljard zal het kabinet de komende weken een besluit nemen. Als gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten door de troonsopvolging in Saoedi-Arabië en de hervatting van het nucleaire programma van Iran, de stijgende vraag naar energie in China en de aanhoudende Amerikaanse economische groei is de olieprijs de afgelopen dagen opgelopen tot bijna 65 dollar. Indien de huidige marktprijs de rest van het jaar gehandhaafd zou blijven, nemen de meevallers voor de staat nog veel meer toe. Een vuistregel luidt dat iedere dollar stijging van de olieprijs leidt tot een toename van de aardgasbaten met 170 miljoen euro. De berekening is afhankelijk van de gehanteerde dollarkoers voor de euro.

In het Centraal Economisch Plan 2005 dat het Centraal Planbureau in april heeft gepubliceerd, wordt uitgegaan van een gemiddelde olieprijs van 40,25 dollar voor dit jaar en van 35 dollar volgend jaar.

Eerder dit jaar meldde minister Zalm (Financiën, VVD) ook een miljardenmeevaller door de hogere aardgasbaten. Dit geld werd gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Zalm zei toen dat het om een eenmalige meevaller ging.

olieprijspagina 13

    • Roel Janssen