Leger VS: grotere rol tegen terreur

Het Amerikaanse leger wil een grotere rol in terreurbestrijding op eigen bodem. De strijdmacht heeft vijftien geheime scenario's ontwikkeld voor ordebewaking in geval van terroristische aanvallen.

De scenario's voorzien in ordehandhaving bij oproer, maar ook in het beheersen van grote ordeverstoringen bij bomaanslagen of aanvallen met massavernietigingswapens in meer staten tegelijk. In sommige scenario's worden 3.000 soldaten uit snelle-reactie-eenheden per aanval ingezet.

De plannen staan op gespannen voet met de Posse Comitatus Act uit 1878, waarin is geregeld dat lokale autoriteiten de leiding hebben in geval van calamiteiten, en dat het leger slechts een ondersteunende en aanvullende taak heeft.

Het Pentagon zegt dat de plannen slechts ter aanvulling van de civiele diensten bedoeld zijn, die beter vertrouwd zijn met de lokale situatie en sneller ter plekke kunnen zijn. Ondersteunende inzet zou bijvoorbeeld het sturen van afgerichte honden voor de opsporing van explosieven en lijken zijn.

Maar in de Washington Post zei admiraal Timothy J. Keating dat het niet ondenkbaar is dat het leger de leiding overneemt in geval van zeer ernstige en grootschalige rampen. ,,In mijn inschatting is [in geval van] een biologische, chemische of nucleaire aanval het Pentagon het beste uitgerust – van de acht federale diensten die betrokken zouden zijn – om de leiding te nemen'', aldus Keating, hoofd van het commandocentrum `Northcom' in Colorado. Dat centrum coördineert de militaire inzet bij kwesties van nationale veiligheid op eigen grondgebied.

Northcom benadrukt sinds `9/11' de mogelijke noodzaak van een grotere inzet van het leger, maar realiseert zich ook dat dat gevoelig ligt. De defensiestrategie van het Pentagon zegt nu nog dat ,,nationale veiligheid in de eerste plaats een taak is van de civiele overheidsdiensten''.