Kerkpiraat mag geen plaatje draaien

Enkele kerken die een vergunning hebben voor het uitzenden van kerkdiensten via de ether, overtreden de hiervoor opgestelde regels. De kerken blijken rond de diensten verzoeknummers voor (zieke) mensen te draaien of cd's met orgelmuziek uit te zenden.

Dat heeft het Agentschap Telecom bekendgemaakt. Het Agentschap is als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de toewijzing van etherfrequenties en ziet toe op correct gebruik van die frequenties.

Kerken hebben begin dit jaar de mogelijkheid gekregen hun kerkdiensten via de ether uit te zenden. Zo kunnen mensen die ziek zijn of slecht ter been vanuit huis toch de dienst in hun kerk volgen. Meer dan 250 kerken maken hier al gebruik van.

Maar bij controles stuitte het Agentschap Telecom op langdurig gebruik van de frequenties door enkele kerken. Dat wees erop dat de kerken meer uitzonden dan alleen de diensten. Uit nader onderzoek bleek dat ze ook muziek lieten horen. Een woordvoerder van het Agentschap zegt: ,,Het is allemaal vast heel goed bedoeld, maar de frequentieruimte is schaars en de kerken mogen alleen hun diensten uitzenden.'' Het Agentschap wil de kerken vooralsnog geen boetes opleggen. ,,We zullen de kerken duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is en rekenen erop dat ze er dan mee stoppen.''

De Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (SKIN) zegt gehoord te hebben over de onregelmatigheden bij het gebruik van de etherfrequenties. ,,Dat is niet de bedoeling. Kerken zijn geen omroep en wij onderschrijven de opvattingen van het Agentschap.'' Maar SKIN gaat naar eigen zeggen geen actie ondernemen. ,,Wij zullen de regels nog eens onder de aandacht brengen, maar het Agentschap sluit de contracten af met de kerken dus daar gaan wij niet tussen zitten.''