Goede medische zorg in de stervensfase 2

Er worden, in het artikel over palliatieve sedatie (pijnbestrijding bij patiënten die niet meer lang te leven hebben) twee hoogleraren geciteerd.

Prof. Wouter Zuurmond, van de Vrije Universiteit Amsterdam, zegt: ,,Als palliatieve sedatie goed gebeurt, is euthanasie vrijwel overbodig.''

Ik hoop nooit in het VU-ziekenhuis terecht te komen! Zelf heb ik een niet-operabele hersentumor die weliswaar al 6 jaar niet meer gegroeid is, maar die tumor zal ongetwijfeld wel weer eens groeien en dan is mijn einde snel in zicht.

Prof. Zuurmond vergeet dat mensen als ikzelf graag in volle bewustzijn willen sterven, ook al is dat enkele maanden eerder dan dat mijn lichaam het opgeeft. Ook voor demente bejaarden kan ik mij goed voorstellen dat zij hun volledige aftakeling niet levend willen meemaken.

Probleem is natuurlijk dat demente mensen hun euthanasiewens moeten aangeven, voordat hun dementie voor hen het logisch redeneren voorgoed onmogelijk maakt.

De hoogleraren Crul (Radboud Ziekenhuis Nijmegen) en Zuurmond zeggen verder dat ,,sedatie 95 procent van alle ondraaglijk lijden in de stervensfase'' voorkomt.

Omdat in 2010 volgens Alzheimer Nederland 300.000 mensen zullen lijden aan dementie, kan het aantal van 95 procent nooit kloppen, tenzij ze dementie niet als ondraaglijk lijden beschouwen.

Overigens zal ikzelf door een gifpil te zijner tijd wel voor mijn eigen euthanasie zorgen. Op zich is het te prijzen dat Crul en Zuurmond streven naar een pijnloze stervensfase, maar hun negatieve houding over euthanasie valt te betreuren.

    • Jacob Visser