Crisis textiel

De crisis rond de Europese invoer van textiel uit China is gisteren verscherpt. De door de EU afgekondigde importstop dreigt de textielbranche in Nederland grote schade te berokkenen.

11