Bemiddelaars Polen

In het bericht Bekvechtende uitzenders (6 augustus, pagina 15) staat dat uitzendbureaus die volgens de VIA-CAO werken goedkoper zijn dan bureaus van ABU. Dat is te ruim geformuleerd. Bedoeld wordt dat de directe loonkosten van de VIA-bureaus lager liggen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de overige kosten en de indirecte loonkosten.