Belastingdienst negeert nieuwe aftrekpost voor huizenbezitters

De belastingdienst heeft de afgelopen weken voorlopige aanslagen opgelegd die voor verscheidene huizenbezitters te hoog uitvallen. Het gaat om eigenaren die in hun eigen huis wonen en weinig of geen hypotheekrente betalen. Door een wetswijziging hebben zij sinds 1 januari 2005 recht op een speciale aftrekpost. Die is maximaal even hoog als de fiscale bijtelling voor huizenbezitters, het eigenwoningforfait. In de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2005 is die aftrekpost echter niet verwerkt.

De nieuwe wet beoogt dat huizenbezitters hun hypotheek sneller kunnen aflossen en vervolgens hun huis als spaarpot gebruiken. De nieuwe aftrekpost van 250 miljoen euro komt vooral ten goede aan oudere huizenbezitters. Staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) heeft de Tweede Kamer toegezegd deze groep zo min mogelijk met aanslagbiljetten lastig te vallen.

Door in de voorlopige aanslag de nieuwe aftrekpost te negeren, wordt het tegengestelde effect bereikt. De betrokkenen moeten nu een bezwaarschrift indienen en een verbeterde voorlopige aanslag afwachten om de aftrekpost geldend te maken. Het is volgens een woordvoerder van de belastingdienst niet mogelijk de fout met een telefoontje of een e-mail aan de inspecteur recht te zetten.

De voorlopige aanslag is een voorschot op de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2005. Zij is gebaseerd op de gegevens die de woningbezitters hebben opgegeven in hun belastingaangifte over 2004. Bij de daarop voorkomende mogelijkheid een vooruitblik te geven op de fiscale gegevens over 2005 kon men in de papieren noch in de elektronische versie van de belastingaangifte de nieuwe aftrekpost verwerken. Bij het schatten van het belastingbedrag over 2005 heeft de belastingdienst evenmin zelf rekening gehouden met de nieuwe wetsbepaling. Daardoor is er een onbekend aantal te hoge aanslagen opgelegd, aldus het ministerie van Financiën die de fout zelf wereldkundig heeft gemaakt.

Overigens kunnen de betrokkenen ook de definitieve aanslag over 2005 afwachten. Die wordt over ongeveer een jaar verstuurd. In de voorlopige aanslagen over 2006 zegt de belastingdienst wel rekening te houden met de nieuwe aftrekpost.

    • Aertjan Grotenhuis