Psychobiologisch onderzoek zeker zinvol

Naar aanleiding van mijn pleidooi voor psychobiologisch onderzoek bij tbs'ers stelt Max Lauteslager in NRC Handelsblad van 9 juli, dat iedere eerstejaarsstudent psychologie na een paar colleges psychofysiologie al weet dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen bijvoorbeeld de amygdala en menselijk gedrag (emoties). Met deze opmerking geeft Lauteslager aan dat hij niet thuis is in deze materie. Over de betekenis van de amygdala voor welke vorm van gedrag dan ook, kan men met behulp van psychofysiologisch onderzoek geen enkele uitspraak doen.

Volgens Lauteslager is psychobiologisch onderzoek de afgelopen decennia een van de meest bevoorrechte vormen van onderzoek geweest en heeft het weinig opgeleverd. Ook hier geeft hij aan niet op de hoogte te zijn van de meer recente onderzoeksmogelijkheden op dit gebied, mogelijkheden die in Nederland nog nooit zijn toegepast op het terrein van de criminologie. Ik doel hier op technieken zoals de Positron Emission Tomography en de Single Photon Emission Computed Tomography of de MRI (Magnetic Resonance Imaging) in combinatie met een EEG. (Multimodal Brain Imaging).

Psychobiologisch onderzoek met dit soort technieken begint in het buitenland pas op gang te komen. Resultaten van de daar verrichte studies geven aan dat het toepassen van deze nieuwe mogelijkheden uiterst zinvol is en navolging verdient.

    • W. Buikhuisen