Miljoenen mensen blij met Echinaforce

In NRC Handelsblad van 29 juli wordt in het bericht `Echinacea blijkt farce in plaats van force' gemeld dat volgens nieuw Amerikaans onderzoek Echinacea geen genezende werking heeft bij verkoudheid en een verkoudheid ook niet kan voorkomen. Ten onrechte worden de onderzoeksresultaten op A.Vogel Echinaforce betrokken, terwijl de onderzochte preparaten geheel afwijken van dit geneesmiddel.

In het desbetreffende onderzoek is gebruikgemaakt van Echinacea angustifolia (smalbladig zonnehoed). De drie onderzochte extracten werden bereid door de wortels van deze plant te extraheren met respectievelijk 20 procent alcohol, 60 procent alcohol of superkritische kooldioxide. Vergelijking van de hier onderzochte preparaten met Echinaforce laat een aantal wezenlijke verschillen zien. Echinaforce wordt gemaakt van een heel andere plantensoort, namelijk de Echinacea purpurea (rode zonnehoed). Bovendien wordt voor de bereiding van Echinaforce niet alleen de wortel gebruikt maar de gehele plant (wortels en bovengrondse plantendelen). Voorts wordt Echinaforce bereid door het plantenmateriaal te extraheren met 90 procent alcohol. Elke plantensoort, plantendeel en extractiemethode levert een uniek extract met een andere chemische samenstelling, hetgeen uiteraard grote invloed heeft op de effectiviteit van dat extract bij een bepaalde medische indicatie. Deze mening wordt gedeeld door de auteurs van het oorspronkelijk artikel in het medische tijdschrift.

Ter illustratie: aardappelen worden veel gegeten. Echter de bessen van de aardappelplant bevatten giftige stoffen, hetgeen het belang onderstreept van een weloverwogen keuze voor het plantenmateriaal. De aardappel is bovendien een goed voorbeeld om aan te tonen dat de bereiding een grote invloed heeft op de biologische werking. Immers, van het eten van rauwe aardappelen krijgen we buikpijn, van gekookte aardappelen niet.

Los van bovenstaande discussie, al in 1999 is de effectiviteit van Echinaforce aangetoond bij de behandeling van verkoudheid (Phytomedicine, 6(1): 1-6). Dit wordt bevestigd door het feit dat Echinaforce al 50 jaar lang wereldwijd naar volle tevredenheid wordt gebruikt door miljoenen mensen.

    • Dr. D.J. van Unen
    • Innovatie Biohorma Bv
    • Manager Ontwikkeling