Jubileum Rembrandt misschien te vroeg

Dat Rembrandt op 15 juli geboren is, daarover zijn de meeste geleerden het wel eens. En dat het Rijksmuseum drie weken geleden zijn verjaardag vierde met een gratis ontbijt is dus niet zo vreemd. De vraag is alleen: was het de 399ste geboortedag van Rembrandt van Rijn die gevierd werd, of toch zijn 398ste?

Volgend jaar wordt Rembrandts vierhonderdste verjaardag groots gevierd met talloze tentoonstellingen in Nederlandse en buitenlandse musea. Maar is onze beroemdste schilder wel in 1606 geboren? Daarover verschillen kunsthistorici van mening. Het jaar 1606 wordt genoemd in het boek Beschrijvinge der Stadt Leyden van de Leidse boekhandelaar en geschiedschrijver Jan Jansz. Orlers (1570-1646). Maar dat wordt tegengesproken door twee door Rembrandt zelf ondertekende archiefstukken. Op zijn trouwakte van 10 juni 1634 staat 'Rembrant Harmansz van Rijn, van Leyden' vermeld als 'out 26 jaeren'. Een ander notarieel stuk, een verklaring van echtheid van een schilderij, ondertekende Rembrandt op 16 september 1653. Zijn leeftijd was toen 'sessenveertich jaeren'. Beide documenten zouden wijzen op het geboortejaar 1607. Het doopregister dat uitsluitsel zou kunnen bieden, is verloren gegaan.

Kunsthistorica Irene Groeneweg zegt dat het jubileumjaar te vroeg wordt gevierd. ,,Uit de archiefstukken blijkt dat hij in elk geval niet in 1606 geboren is. Trouwaktes zijn doorgaans heel betrouwbaar. In dit geval heeft Rembrandt zelf verklaard dat hij 26 is. Bovendien heeft zijn moeder dat nog eens bij de notaris bevestigd.'' Groeneweg publiceerde haar bevindingen zaterdag in de Volkskrant.

Stichting Rembrandt 400, organisator van het Rembrandtjaar is op de hoogte van de discussie over het geboortejaar. ,,Zoals bij zoveel personen uit de zeventiende eeuw zijn de gegevens niet helemaal duidelijk'', aldus een woordvoerder. ,,Maar we hebben al in een vroeg stadium gekozen voor 1606, omdat dat jaar onder kunsthistorici nog altijd het grootste draagvlak heeft.''