Jeugdzorg krijgt meer hulpvragen

De Bureaus Jeugdzorg worden steeds vaker en sneller benaderd als er problemen zijn met de opvoeding. Het aantal hulpvragen is in de afgelopen vijf jaar toegenomen met ruim 25 procent. ,,Eind jaren negentig waren er per jaar zo'n 120.000 meldingen, dat is gestegen tot zo'n 160.000 per jaar'', zegt voorzitter Joep Verbugt van de sector Bureaus Jeugdzorg van de Maatschappelijke Ondernemersgroep.

Onder degenen die hulp vragen bij de Bureaus Jeugdzorg, vallen verzoeken om vrijblijvende informatie tot acties voor onder toezichtstelling en uithuisplaatsing van een kind. Ook kinderen die met politie in aanraking komen vallen eronder. Het aantal hulpaanvragen is volgens Verbugt mede gestegen omdat per 1 januari, met de invoering van de nieuwe Wet Jeugdzorg, de toegang tot Bureaus Jeugdzorg eenvoudiger is geworden. ,,Voorheen was de jeugdzorg veel versnipperder, er waren bijvoorbeeld verschillende instellingen voor jeugdbescherming of jeugdreclassering. Bijna elke provincie had een aantal meldpunten. Nu is er één toegang.''

Een andere reden waarom het aantal hulpvragen is toegenomen heeft te maken met het feit dat de Bureaus Jeugdzorg sinds enige tijd betere contacten onderhouden met onderwijsinstanties. ,,We verspreiden via het onderwijs brochures'', zegt Verbugt. ,,Daardoor weten leerkrachten beter wat de mogelijkheden zijn.''

Een andere verklaring voor de stijging is de groeiende onzekerheid rondom de opvoeding van kinderen. ,,Het aantal echtscheidingen is toegenomen en daarmee de problemen rondom de omgangsregelingen. Verder lost men, doordat de gezinsverbanden losser zijn geworden, minder vaak de problemen binnenshuis op en stapt men eerder naar ons toe.''

Incidenten zoals onlangs de dood van de twee kinderen in Tolbert zijn echter niet te voorkomen, meent Verbugt. ,,We zijn geen bewakingsdienst.''