Hongerstakende Iraniërs eisen inzage in dossiers

Twee van de vijf Iraanse uitgeprocedeerde asielzoekers die in hongerstaking zijn, eisen inzage in hun dossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat zei hun raadsvrouw A. Westerhuis vandaag. Zij eist in een brief voor dinsdagmiddag een reactie van de IND. Als de dienst geen gehoor geeft aan het verzoek, stapt zij naar de rechter. De hongerstakers leven al 39 dagen op water en suiker, omdat justitie volgens hen geen duidelijke regels hanteert bij het voorbereiden van de terugkeer naar het land van herkomst. Westerhuis wil inzage in de IND-stukken van de vijf asielzoekers. Ook vraagt zij om kopieën van de conceptverhoren.