`Verloren generatie dreigt'

Een kwart van de jongeren tussen 20 en 24 jaar in Nederland heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze geen voltooide beroepsopleiding hebben of een havo/vwo-diploma. Onder Turkse en Marokkaanse jongeren is dat percentage nog veel hoger, respectievelijk 55 en 65 procent.

,,Het gaat om ongeveer 30.000 jongeren. Ze zijn niet verloren, maar hebben wel tweede-kans-beroepsonderwijs nodig zodat er van die 30.000 weer 15.000 aan het werk komen als het economisch beter gaat'', zegt H. de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid vandaag in een gesprek met het maandblad M van deze krant. ,,We moeten koste wat kost voorkomen, dat er een verloren generatie ontstaat.''

Juist om deze groep kansarme jongeren aan een baan of stageplek te helpen, werd in 2003 een werkgroep in het leven geroepen door de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mark Rutte. De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft tot doel voor het eind van dit jaar 40.000 vacatures in de wacht te slepen voor werkloze jongeren en voortijdige schoolverlaters. Op dit moment is slechts de helft van de extra banen, stages en leer- werkplekken gerealiseerd. Volgens voorzitter De Boer is dit te wijten aan de economische dip van dit moment.

Niet alleen in Nederland, in heel Europa dreigt een onderklasse te ontstaan van laag opgeleide jongeren, die nauwelijks kansen hebben op een behoorlijke baan. De Europese Unie maakt zich al enige tijd zorgen over het aantal voortijdige schoolverlaters in Europa (16 procent in 2003). In Nederland is dat 15 procent (60.000 jongeren). Temeer omdat het aantal banen voor laag opgeleiden in Europa de komende jaren ook nog sterk zal verminderen.

,,De situatie is dramatisch'', constateerde J. van Rens, directeur van het Europese Centrum voor de Ontwikkeling van Beroepsopleidingen een half jaar geleden. ,,Europa heeft onvoldoende goed opgeleide werknemers om de banen van de toekomst te bezetten.'' Hij pleit voor een ,,deltaplan'' om kansarmen binnen het onderwijs te houden.

Gebeurt er niets, dan voorziet ook Europees Commissaris voor onderwijs, Ján Figel, ,,uitsluiting van grote groepen''.

Maandblad M: De jonge onderklasse