Verdachte wilde nieuw netwerk

Nouredine El F. (23), die in juni in Amsterdam werd aangehouden op verdenking van lidmaatschap van de van terreur verdachte Hofstadgroep, zou tot zijn aanhouding bezig zijn geweest een nieuw netwerk op te bouwen. Hij gaf koranlessen en probeerde jonge Marokkanen te interesseren voor zijn radicale interpretatie van de islam.

Dit wordt duidelijk uit het strafdossier van Nouredine El F. Bij de koranlessen in de huiskamer van de Nederlandse bekeerlinge Martine van den O. in Den Haag waren ook een Nederlands-Arabische jongen en nog een Nederlandse vrouw aanwezig. In het huis van Van den O. werden ten minste drie bijeenkomsten gehouden.

Nouredine El F. en Soumaya S. (22) werden op 22 juni in Amsterdam aangehouden. Ze hadden een doorgeladen machinegeweer bij zich. Martine van den O., die dezelfde dag in Rijswijk werd gearresteerd, kwam afgelopen woensdag voorlopig vrij wegens persoonlijke omstandigheden.

Uit het strafdossier wordt ook duidelijk dat Nouredine El F. bij de moskee Sunna in de Haagse Schilderswijk drie Marokkaanse jongemannen heeft benaderd. Nouredine El F. sprak over de takfir, het tot ongelovigen verklaren van medemoslims, en over het verbreken van contacten met westerlingen. Twee van de mannen verklaarden hem voor gek. ,,Je moet een psychiater opzoeken.''

De derde man, met wie Nouredine El F. sprak, bleek de echtgenoot van Soumaya S. te zijn. Nouredine El F. kende op dat moment de identiteit van zijn gesprekspartner niet. Volgens deze Abdelhakim A. heeft Nouredine El F. hem toevertrouwd dat hij Mohammed B. stimuleerde om Theo van Gogh te doden.

Abdelhakim A. en Soumaya S. trouwden in 2003, maar scheidden een jaar later voor de Nederlandse wet. Hun huwelijk is nog niet ontbonden in Marokko. Soumaya S., een doktersassistente in opleiding, studeerde tevens aan de Islamitische Universiteit van Europa in Schiedam. Nouredine El F. is eind april islamitisch met haar getrouwd. Begin mei liep Soumaya S. van huis weg. Nouredine El F. vertrouwde Abdelhakim A. toe dat hij vaker meisjes van huis weglokte.

nieuwe groep pagina 3

    • Ahmet Olgun