Medische ethiek

Is beoefening van medische ethiek mogelijk zonder kennis van de wijsbegeerte? Deze vraag wordt eigenlijk ontkennend beantwoord door de ethicus, Prof Govert Den Hartogh in het artikel: `Medische Ethiek ontbeert filosofische verdieping' van M. Lievers (Leven &cetera, 30 juli). Ik kan niet vaststellen of het standpunt van Den Hartogh , zoals weergegeven door Lievers, een stelling is dan wel een vaststaand feit? De medische ethiek heeft vele facetten waarbij soms inzicht in de medische behandeling, het medisch (tucht)recht, de medische statistiek (enz) op de voorgrond staat. Momenteel houd ik mij bezig met de vraag wanneer medische research overgaat in een routine therapeutische behandeling. Ik denk dat de medisch-ethische aspecten van een dergelijk thema best te onderzoeken zijn zonder een filosofische scholing.

    • D.O.E.Gebhardt Oegstgeest