Hoe Nouredine El F. een nieuwe groep wilde vormen

Nouredine El F., die onlangs in Amsterdam werd aangehouden op verdenking van lidmaatschap van de terroristische Hofstadgroep, zou bezig zijn geweest een nieuw netwerk op te bouwen.

Een doorsnee woning aan de Vermeerstraat in de Haagse Schilderswijk. Nouredine El F. (23) zit op de bank, naast hem een jonge moslim. Tegenover Nouredine El F. zitten drie vrouwen op een matras. Zijn kersverse islamitische bruid Soumaya S. (gisteren werd zij 22), de Nederlandse bekeerlinge Willemijn met de islamitische naam Amina en de eveneens bekeerde Martine van den O. (26), tevens de gastvrouw. Nouredine El F. spreekt het gezelschap op docerende toon toe. Ze hangen aan zijn lippen.

De ontmoeting staat beschreven in het strafdossier van Nouredine El F. Deze verhaalt plechtig over enkele sleutelbegrippen van de islam. Veel van wat hij vertelt leest hij op van het scherm van de laptop op zijn schoot. Zijn parate kennis is niet al te groot, maar Nouredine El F. heeft een makkelijk publiek: ze zijn of nog jonger en onwetender dan hij, of op late leeftijd bekeerd waardoor diepgaande kennis over de `ware islam' nog niet behoorlijk is vergaard.

Wat betekenen de begrippen Llah, Rabb, Dien en Ibadha? Llah en Rabb hebben iets met wetten en oordelen te maken, begrijpt Martine van der O., terwijl Dien voor levensstijl staat en Ibadha voor aanbidding. Zij is twee keer in Syrië geweest om Arabisch te leren, maar zij kan het Arabisch nog steeds niet ontcijferen.

Dergelijke koranlessen in de huiskamer van de Nederlandse Martine van den O., een gewezen stagiaire bij de vreemdelingenpolitie en later medewerkster van de thuiszorg, hebben op z'n minst drie keer plaatsgevonden. Het is (nog) niet bekend of Nouredine El F. ook elders koranbijeenkomsten hield.

De toen voortvluchtige Nouredine El F. en zijn `vrouw' Soumaya S. leidden een nomadenbestaan sinds ze elkaar begin dit jaar - telefonisch - leerden kennen. Nouredine El F. wist dat hij werd gezocht door de politie wegens lidmaatschap van de terreurgroep Hofstad, waartoe ook de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., wordt gerekend. Soumaya S. gaf ook lezingen in Haagse moskeeën. Daarvoor kreeg ze zo'n honderd euro per maand, een aanvulling op haar studiefinanciering van 400 euro. Soumaya S. studeert officieel voor doktersassistente.

18 juni. Zaterdagnacht bij de moskee Sunna, ook in de Schilderswijk. Over vier dagen zal Nouredine El F. met een doorgeladen machinegeweeer worden opgepakt in Amsterdam, maar nu nog probeert hij bij de moskee zieltjes te winnen voor zijn strijd. Hij spreekt drie Marokkaanse jongemannen aan. Hij vraagt of de moskee nog open is. Dat is het gebedshuis niet. Nouredine El F. informeert wat er zoal te leren valt bij deze moskee. Hij zegt dat hij graag een discussie met de drie mannen wil aangaan. Nouredine El F. zegt koranteksten over veelgoderij op, hij waarschuwt dat moslims niet met ,,westerse mensen en ongelovigen'' moeten omgaan.

Nouredine El F. was bezig een nieuwe groep om zich heen te vormen, zegt een van de drie later tegen de nationale recherche. ,,Het werd voor mij vanzelfsprekend dat deze jongen takfir bedrijft'', verduidelijkt hij. Takfir staat voor ongelovig verklaren van moslims, en die mogen dan worden gedood. Twee van de mannen verklaren Nouredine El F. voor gek. ,,Je moet een psychiater opzoeken'', bijten ze hem toe en zoeken rond een uur 's nachts het bed op. De derde man, Abdelhakim A., blijft achter, maar die heeft dan ook een andere reden. Hij en Nouredine El F. lopen wat rond en praten tot half drie in de nacht door.

Wat Nouredine El F. niet weet is dat Abdelhakim A. die hij probeert te ,,overtuigen'', de wettige echtgenoot is van Soumaya S. met wie hij eind april op z'n islamitisch is getrouwd. Abdelhakim A. en Soumaya S. trouwden op 18 februari 2003, tegen de zin van de ouders van Soumaya S. in. Zij vonden dat Abdelhakim A., hoewel net als Soumaya S. in Nederland geboren, te conservatief is voor hun dochter. Het huwelijk loopt mis omdat Soumaya S. een sterke eigen wil heeft. ,,Ze doet waar ze zelf zin in heeft.'' In de zomer van 2004 brengt Abdelhakim A. Soumaya S. terug naar het huis van haar moeder. Ze scheiden in juli voor de Nederlandse wet, maar in Marokko staan ze nog steeds geregistreerd als getrouwd.

Nouredine El F. hoort verhalen over een zuster die lezingen houdt in moskeeën. Via-via benadert hij haar om van gedachten te wisselen. Uiteindelijk stelt hij haar voor om met hem te trouwen. Soumaya S. weigert. Ze voelt zich niet tot hem aangetrokken. Zij gaat uiteindelijk toch overstag: ze raakt geïmponeerd door zijn kennis over de islam. Ze valt voor zijn karakter, zegt ze. ,,Hij betrok overal het geloof bij. Ik vond dat super.'' Nouredine El F. laat Soumaya S. naar Amsterdam komen. Hij haalt haar op bij het Centraal Station. In een woning ,,met een trap'' ergens in Amsterdam wordt het islamitische huwelijk ingezegend. Begin mei dit jaar loopt Soumaya S. weg van huis. Sindsdien probeert Andelhakim A. op verzoek van zijn schoonmoeder zijn vrouw te traceren en weer thuis te brengen. ,,De jongen [Nouredine El F., red.] zei gelijk tegen me dat hij werd gezocht en dat hij was bewapend. Hij zei dat hij nummer één was,'' verklaart Abdelhakim A. tegenover de rechercheurs. ,,Hij zei gelijk de eerste keer dat hij zich niet levend liet pakken.'' Abdelhakim A. volgt de media, hij denkt dat deze man, die zich als Fouad had voorgesteld, weleens van de terreurgroep Hofstad kon zijn.

Nouredine El F. spreekt ook over het martelaarschap. Abdelhakim A. is het er niet mee eens dat de jihad, de heilige oorlog, wordt gevoerd in het Westen. ,,Dit is geen oorlogsland. Je moet naar Irak of een ander land gaan,'' zegt hij tegen de man wiens naam hij pas de volgende dag met zekerheid zou vaststellen. Nouredine El F. vertelt Abdelhakim A. ook dat hij in 2001 in Portugal is geweest tijdens het EK voetbal om een verblijfsvergunning te regelen en dat hij er werd aangehouden. Als Nouredine El F. ook begint over Abu Khaled, de geestelijke leider van de Hofstadgroep, weet Abdelhakim A. zeker dat ook deze jongen van de Hofstadgroep moet zijn. ,,Hij zei ook dat hij Mohammed B. kende.'' Nouredine El F. vertelt Abdelhakim A. dat het maar goed is dat Theo van Gogh is gedood. Hij zegt dat hij erbij betrokken was. ,,Hij vertelde dat hij Mohammed B. heeft gestimuleerd.''

Het blijft onduidelijk of Nouredine El F. de waarheid verklapte of dat hij stond op te scheppen. Zo vertelde hij dat Mohammed B. met hem is meegeweest naar Portugal, wat zeker niet het geval was.

Abdelhakim A. had van zijn schoonfamilie en anderen begrepen dat Soumaya S. zich had aangesloten bij de takwiris. Haar moeder deed aangifte van vermissing, omdat ze vreesde dat haar dochter zich had aangesloten bij de Hofstadgroep. Soumaya S. had haar verteld dat zij in het Midden-Oosten zat, maar Abdelhakim A. achterhaalde dat ze e-mails verstuurde vanuit een internetcafé in Amsterdam.

Nouredine El F. vertelt dat er ook zusters uit Den Haag bij de groep zijn. Hij zegt wel vaker meisjes van huis te hebben weggelokt. Een van hen noemt hij met naam: Soumaya S. ,,Ik heb met haar dawa gedaan,'' zou Nouredine El F. hebben verteld. Dawa is uitnodiging tot het geloof. ,,Ik wil haar graag inwijden in de takwir.''

    • Ahmet Olgun