De krant antwoordt

Het is juist dat wij verdachten niet `gelijk behandelen', als het gaat om het gebruik van initialen of volledige namen. Wij hebben daarvoor regels die zijn na te lezen in het Stijlboek van deze krant. Daarin staat het volgende: ,,De identiteit van justitiële verdachten en veroordeelden wordt alleen aangegeven met initialen. De krant is neutraal ten opzichte van justitie. Met naam in de krant is een sanctie op zichzelf en kan daaraan dus afbreuk doen. Sekse, woonplaats, beroep en afkomst alleen vermelden als deze relevant zijn. Wanneer de persoon zo bekend is dat initialen absurd zijn, vermelden we wel de volledige naam. Hebben zij er zelf geen bezwaar tegen, dan vermelden we ook de naam.''

Het komt voor dat verdachten er zelf op aandringen met hun volledige naam te worden vermeld, bijvoorbeeld omdat zij initialen te stigmatiserend vinden. Zo heeft de Hilversumse zakenman en tennissponsor René van den Berg, die ervan wordt verdacht ruim duizend mensen voor miljoenen te hebben gedupeerd met het illegaal aanbieden van beleggingsproducten, zelf aangegeven dat hij met zijn volledige naam in de krant wil. Maar Mohammed B., veroordeeld wegens de moord op Theo van Gogh, vermelden wij niet met zijn volledige naam.

Bovenstaande geldt voor zaken in Nederland. Bij verdachten in het buitenland hanteren we geen initialen. Het was altijd Lee Harvey Oswald, Osama bin Laden en Marc Dutroux. Ook verdachten van andere zaken in het buitenland noemen wij gewoonlijk bij naam. De reden is dat de schade die verdachten in het buitenland zouden kunnen ondervinden van een vermelding in onze krant, in het algemeen zeer gering is. Dit geldt des te meer omdat in veel andere landen de media níét initialen hanteren voor verdachten maar hen voluit bij naam noemen. Zo noemen de Britse media de verdachten van de mislukte aanslagen in Londen bij hun volledige naam. Het zou daarom weinig zinvol, zo niet wereldvreemd, zijn als wij hen dan wel met initialen zouden aanduiden.

De verdachten in de zaak rond de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba duiden wij wel aan met initialen, omdat het gaat om een zaak in het Koninkrijk der Nederlanden. En een van de verdachten is ook Nederlands.

Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker