Atlantis kopje onder

Nauwelijks is de verloren beschaving van Atlantis gevonden of zij gaat alweer tenonder. In het augustusnummer van Geology onderbouwt Marc-André Gutscher van de Universiteit van West-Bretagne de stelling dat Atlantis bestond op Spartel, een voormalig eiland in de golf van Cadiz, ten westen van de straat van Gibraltar.

Als uitgangspunt gebruikt Gutscher een gedetailleerde kaart van de zeebodem ter plaatse die in 2003 is gemaakt vanaf het Franse onderzoeksschip Le Suroit. Deze reliëfkaart combineert hij met data over de schommelingen in de zeewaterspiegel en geofysische gegevens over tektonische processen die onderzeese modderlawines, aardbevingen en tsunami's hebben veroorzaakt. Gutscher concludeert dat Spartel twaalfduizend jaar geleden een eiland was van 5 bij 2 kilometer, groot genoeg om de olifanten te faciliteren en het leger van tienduizend strijdwagens en 1,2 miljoen soldaten waarover Atlantis beschikte volgens de Griekse wijsgeer Plato.

Zo valt alles op zijn plaats. Of toch niet? Na goedkeuring van het stuk door Geology bezocht Gutscher van 11 tot 13 juli een conferentie over Atlantis op het Griekse eiland Milos. Daar kwam hij tot het inzicht dat Plato's datering van de ondergang van Atlantis rammelt. De geavanceerde maatschappij die de filosoof beschrijft kende schepen en het wiel. Zo'n maatschappij bestond twaalfduizend jaar geleden nog niet. Als Spartel in die tijd bewoond was, dan leefden er eenvoudige vissers. En als Plato zich vergist heeft in de datering van Atlantis, dan rust de elegante geofyische redenering van Gutscher op drijfzand. In elk geval is er weer hoop voor wie Atlantis elders zoekt.

    • Michiel van Nieuwstadt