Rivieren van bloed

Sinds de aanslagen van Al-Qaeda in New York en Washington op 11 september 2001 heeft de Arabische nieuwszender Al-Jazira ongeveer dertig boodschappen uitgezonden die worden toegeschreven aan Osama bin Laden of zijn ideologische leidsman Ayman al-Zawahiri. Hieronder staan de belangrijkste passage's uit Zawahiri's videoboodschap van gisteren.

,,Tegen de Britten zeg ik dat (premier) Blair jullie vernietiging heeft gebracht in Centraal-Londen en, als God het wil, meer vernietiging zal brengen.

Naties van de alliantie van kruisvaarders, we stellen voor dat jullie ten minste ophouden met jullie agressie tegen de moslims. De leeuw van de islam, mujahedeen (islamitische strijder) sheikh Osama bin Laden, moge God Hem beschermen, heeft jullie een bestand aangeboden om het huis van de islam te verlaten.

Heeft sheikh Osama bin Laden jullie er niet van op de hoogte gesteld dat jullie niet kunnen dromen van veiligheid totdat wij dat in werkelijkheid beleven in Palestina, en totdat alle legers van de ongelovigen het land van Mohammed, moge vrede op Hem rusten, verlaten? Jullie hebben echter rivieren van bloed in ons land uitgestort en dus hebben we vulkanen van woede in jullie land tot uitbarsting gebracht.

Onze boodschap aan jullie is kristalhelder: jullie verlossing zal alleen komen met jullie terugtrekking uit ons land, als jullie ophouden met het stelen van onze olie en hulpbronnen, en als jullie de steun intrekken aan corrupte en corrumperende leiders.

Wat jullie hebben gezien, Amerikanen, in New York en Washington, en de verliezen die jullie lijden in Afghanistan en Irak, zijn, alle mediacensuur ten spijt, nog maar de verliezen van de eerste schermutselingen.

Als jullie doorgaan met dezelfde politiek van agressie tegen moslims zullen jullie, als God het wil, verschrikkingen zien die jullie zullen doen vergeten wat jullie hebben gezien in Vietnam.

De waarheid die (president) Bush, (minister van Buitenlandse Zaken) Rice en (minister van Defensie) Rumsfeld voor jullie verborgen houden, is dat de enige uitweg uit Irak onmiddellijke terugtrekking is, en dat elke vertraging bij deze beslissing alleen maar tot meer doden en verliezen zal leiden.

Als jullie vandaag niet vertrekken, dan zullen jullie onvermijdelijk morgen weggaan, maar dan na vele duizenden doden en twee keer zoveel verminkten en gewonden.

Zij (Bush, Rice en Rumsfeld) herhalen dezelfde beweringen en leugens met betrekking tot Irak als destijds over Vietnam. Hebben ze jullie (toen ook) niet verteld dat zij het Vietnamese volk zouden trainen zodat ze in staat zouden zijn hun eigen zaken te regelen, en dat ze bezig waren met het verdedigen van vrijheid in Vietnam?''