Overlijdensadvertentie

In NRC Handelsblad van 3 augustus zag ik een door de ministerraad ingezonden bericht van overlijden van dr. W.F. Duisenberg, welk bericht was ondertekend door mr.dr. J.P. Balkenende, drs. G. Zalm en mr. L.J. Brinkhorst.

Blijkbaar weten deze bewindslieden niet dat men uit respect voor de overledene en de daarbij passende bescheidenheid in een overlijdensadvertentie de eigen titels behoort weg te laten. Over normen en waarden gesproken.

De genoemde leden van de ministerraad bevonden zich overigens in `goed' gezelschap van o.a. de Rabobank, NKI-AVL en andere inzenders van een annonce.

    • P.J.F.X. de Poorter