Mohammed B. ziet af van hoger beroep

Mohammed B. legt zich neer bij de levenslange straf die de rechter hem heeft opgelegd voor de moord op Theo van Gogh. B. gaat niet in hoger beroep. Daarmee is zijn straf onherroepelijk geworden.

Dit heeft zijn advocaat P. Plasman gisteren bekendgemaakt. Eerder had het openbaar ministerie (OM) al aangegeven geen appèl aan te tekenen tegen het vonnis hoewel men niet tevreden was met het feit dat de rechtbank B. het actief en passief kiesrecht niet had ontnomen. De rechtbank oordeelde dat B. de moord op de filmmaker met terroristisch oogmerk heeft gepleegd. Volgens de rechtbank wilde B. de bevolking vrees aanjagen en de politieke en constitutionele structuur van Nederland ontwrichten. Ook achtte de rechtbank bewezen dat B. schuldig is aan poging tot moord op politieagenten en omstanders en het belemmeren van Tweede-Kamerlid Hirsi Ali in haar werk.

Het besluit van B. om niet in hoger beroep te gaan is niet verrassend. Tijdens zijn berechting weigerde B. zich te laten verdedigen. Zijn radicale geloofsovertuiging verdraagt zich niet met de democratie en het rechtssyteem dat gebaseerd is op door mensen gemaakte wetten. B. erkent slechts de autoriteit van Allah, zo verklaarde hij onder meer in de rechtszaal.

Het OM is echter nog niet klaar met B. Hij moet in het proces rond de van terreur verdachte `Hofstadgroep' nog een keer voor de rechter verschijnen. Volgens het OM had B. een leidinggevende rol binnen deze groepering. Ook al wordt B. schuldig bevonden, de rechtbank kan hem gezien zijn levenslange straf geen nieuwe straf opleggen.