Merendeel koopt kaartje voor Opera gewoon zelf

De heer Hofman Kolk vindt de `cultuurstimulans' van staatssecretaris Atzo Nicolaï een ongewenst idee (NRC Handelsblad, 28 juli). Hierover willen we graag enkele misverstanden uit de wereld helpen.

1.Hoewel De Nederlandse Opera zich mag verheugen in een grote belangstelling voor zijn producties, is het onjuist te stellen dat alle voorstellingen immer uitverkocht zijn. Voor vele van de voorstellingen in het afgelopen seizoen waren er tot het laatste moment kaarten beschikbaar!

2.Juist wegens die grote belangstelling voor onze producties is De Nederlandse Opera terughoudend met het verstrekken van vrijkaarten. Per productie zijn er circa 9 x 1.600 kaarten beschikbaar, waarvan er minder dan 1 procent aan vrijkaarten beschikbaar is. De meeste vrijkaarten gaan naar functionele relaties (pers, artistiek team en solisten, orkesten, bestuur e.d.). Het merendeel van de bekende gezichten koopt, net als de heer Hofman Kolk, zijn kaart(en) gewoon zelf.

    • Frits Lintmeijer
    • Hoofd Communicatie A.I. de Nederlandse Opera