Hogere premies voorspeld bij nieuwe ziektepolis

De gemiddelde premie voor verzekeringen tegen ziektekosten komt volgend jaar hoger uit dan de 1.100 euro waarmee het kabinet tot dusver heeft gerekend. Dit verwacht de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.

Dit zou een tegenslag betekenen voor de rijksbegroting, omdat mensen beneden een bruto huishoudinkomen van 42.000 euro dan meer fiscale compensatie zouden krijgen in de vorm van een zogeheten zorgtoeslag. Ruim 6 miljoen huishoudens hebben recht op een zorgtoeslag. Dat betekent dat iedere 10 euro verhoging van de gemiddelde premie de overheid ruim 60 miljoen euro kost, bevestigt een woordvoerder van VWS. Het ministerie zegt echter ongewijzigd uit te gaan van de eerder berekende kosten en premies. De raming van het ministerie is gebaseerd op berekeningen van het Centraal Planbureau.

Mensen die geen recht hebben op een zorgtoeslag zullen daarmee meer aan hun ziektekostenverzekering kwijt zijn dan tot nu toe door het ministerie naar buiten is gebracht. Volgens een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, waar alle ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars zijn aangesloten, zijn de ramingen van VWS ,,altijd aan de conservatieve kant''. De voorspelling van de zorgkosten van het ministerie zijn de afgelopen jaren altijd lager geweest dan de reële kostengroei.

De zorgverzekeraars moeten voor 15 december bekendmaken wat de nominale premie volgend jaar zal bedragen.

Bestuurder Marcel Kuin van De Friesland Zorgverzekeraar verwacht dat de premie ,,ongetwijfeld iets boven de 1.100 euro'' zal uitkomen. ,,De kostenramingen van VWS moeten we altijd al met een korreltje zout nemen. De politiek heeft er belang bij de kosten lager te schatten dan ze zijn.''

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën laat desgevraagd weten dat er op het ogenblik niet over de budgettaire gevolgen van een mogelijk hogere zorgtoeslag wordt gesproken. ,,Iedereen is met vakantie, er gebeurt helemaal niets'', aldus de woordvoerder. ,,Maar het zal me niet verbazen dat de zorgtoeslag een onderdeel wordt van de komende begrotingsbesprekingen'', zegt hij. Daarbij zal naar verwachting vooral worden gelet op de inkomenseffecten van de zorgpremie voor ouderen en kleine zelfstandigen.