EU-plan voor nucleaire samenwerking met Iran

De Europese Unie heeft Iran vanmorgen een reeks voorstellen gedaan om een eind te maken aan het slepende conflict over het nucleaire programma van het regime in Teheran.

Dat hebben bronnen bij de onderhandelingen vanmorgen in de Iraanse hoofdstad bevestigd tegenover het Franse persbureau AFP. Over de inhoud van het plan zijn geen officiële mededelingen gedaan.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times van vandaag gaat het om voorstellen over nauwe samenwerking tussen Europa en Iran bij een nucleair programma voor vreedzame doeleinden, in het bijzonder lichtwaterreactoren en nucleaire brandstoffen voor de opwekking van stroom. Ook zou de Europese Unie de politieke en economische betrekkingen met Iran willen intensiveren. In ruil hiervoor zou Teheran moeten afzien van het ontwikkelen van kernwapens, een ambitie die het bewind in Teheran volgens het Westen heimelijk koestert.

De voorstellen zouden vanmorgen zijn overhandigd door ambassadeurs van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Ze zouden zijn gedaan na overleg met de Verenigde Staten. De ambassadeurs voeren namens de Europese landen het overleg met Iran. De voorstellen zijn een vervolg op het akkoord dat de drie Europese landen vorig jaar november bereikten met Teheran over tijdelijke stopzetting van zijn activiteiten op het terrein van uraniumverrijking, een cruciale tussenstap voor zowel de opwekking van kernenergie als de productie van atoombommen.

,,Onze voorstellen bestrijken het hele scala aan ideeën die de bedoeling hebben een raamwerk te smeden voor een overeenkomst tussen Iran en de rest van de wereld'', aldus een anonieme Europese diplomaat tegenover de Amerikaanse krant.

Begin deze week kondigde Iran hervatting van onderdelen van zijn omstreden kernprogramma aan, omdat de EU-voorstellen te lang op zich zouden laten wachten. Maar kort daarop besloot Teheran de bedoelde chemische conversie van vast uraniumoxide naar gas (uraniumhexafluoride) nog een paar dagen uit te stellen. Deze conversie gaat vooraf aan mogelijke verrijking van uranium.

The New York Times haalt een (anonieme) diplomaat aan die zegt geen hoge verwachtingen te hebben over het welslagen van het Europese plan. ,,De Iraniërs zullen zeker zeggen dat dit niet genoeg is, want dat zeggen ze doorgaans ronduit.'' Iran heeft steeds beklemtoond het recht te hebben op het ontplooien van nucleaire activiteiten en daaraan op geen enkele wijze te willen laten tornen.

De drie EU-landen hebben aangedrongen op spoedoverleg van het Internationaal atoomenergieagentschap IAEA, de nucleaire toezichthouder van de Verenigde Naties, over de kwestie-Iran. Dit overleg zal waarschijnlijk begin volgende week in Wenen plaatshebben.