Duitsland kreeg geen strafdossier

Nederland heeft in 1978 bij de uitlevering van Knut Folkerts het Nederlandse strafdossier niet overgedragen aan de Duitse autoriteiten. Het was volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie de verwachting dat hij daar levenslang zou krijgen waardoor het stellen van aanvullende voorwaarden bij zijn uitlevering niet nodig was.

Het is tot op de dag van vandaag ook niet gebruikelijk dat Nederland bij uitlevering van buitenlandse veroordeelden extra voorwaarden stelt. Dat gebeurt wel als het om Nederlandse onderdanen gaat. Dan gelden als aanvullende voorwaarden dat er geen doodstraf mag worden opgelegd en dat betrokkene na veroordeling in Nederland zijn straf kan uitzitten.

Duitsland heeft er indertijd bij de Nederlandse autoriteiten geen melding van gemaakt dat Folkerts in 1995 vervroegd was vrijgelaten. Als hij in Nederland verblijft loopt hij het risico van aanhouding waarna hij alsnog twintig jaar de cel in kan, aldus de woordvoerder van Justitie.

Hij heeft geen verklaring voor het gegeven dat Folkerts de afgelopen jaren in Nederland is gesignaleerd, zonder dat hij is aangehouden. ,,Ik weet niet of daar aparte instructies voor zijn bij de politie. De grenscontroles met Duitsland zijn afgeschaft, dus langs die weg is het niet mogelijk geweest om hem aan te houden.''

Overigens praten de Europese ministers van Justitie sinds 2000 om het rechters mogelijk te maken om bij een strafrechtelijke procedure rekening te houden met veroordelingen in andere lidstaten. De Europese Commissie heeft hiertoe dit jaar voorstellen gedaan, onder meer om informatieuitwisseling over dossiers tussen de lidstaten te verbeteren.