Scholen weten niet meer welke taken zij moeten vervullen

Op scholen heerst verwarring over vervulling van hun maatschappelijke functie. De overheid verlangt van scholen dat zij meer taken buiten het reguliere onderwijs op zich nemen, maar maakt niet duidelijk welke dit moeten zijn. Scholen hebben daardoor het gevoel dat zij er alleen voor staan. Dit staat in het rapport Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de studie komen twaalf (anonieme) bestuurders en toezichthouders uit het onderwijs aan het woord. De nieuwe taken hebben onder meer te maken met opvoeding en de relatie tussen school en ouders, veiligheid, integratie, de overdracht van normen en waarden en afnemende sociale cohesie in buurten.

SCP-onderzoekster Monique Turkenburg interviewde de prominenten. Zij vertelden haar dat de overheid en de samenleving in toenemede mate van scholen een antwoord verwachten op maatschappelijke problemen. Veel scholen voelen zich begaan met de samenleving, zeggen de deskundigen, maar weten niet wat te doen.

Een voorbeeld dat in het rapport wordt genoemd, is de moord op Theo van Gogh. Turkenburg: ,,Van scholen werd meteen verwacht `iets' te doen om de radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan, maar het bleef onduidelijk wat ze moesten ondernemen. Ditzelfde mechanisme ontstond ook na verhalen over loverboys en toegenomen wapenbezit.''