Poldermeisjes

,,Eigenlijk wijzen katholieken fotografie af'', zegt zuster Ilvinda. Om dezelfde reden als moslims.

Te veel religie maakt de mensen lui en fanatiek, zij laten God de dienst uitmaken. Van te weinig religie gaan de mensen harder werken, maar ze geven al jong de hoop op en worden eenzaam oud. ,,Religie karakteriseert de geestesgesteldheid van een samenleving'', meent zuster Ilvinda.

Maria (61), gepensioneerd, is belijdend katholiek. Ze heeft geen kinderen, is nooit getrouwd geweest. Iedere ochtend praat ze met God in de Maastrichtse Basiliek van de Sterre der Zee. Na zo'n gesprek liet ze me de kerken van de stad zien, ze zei: ,,Haast je niet als je met God praat, je werk wacht wel.'' We trokken een bijbelcitaat uit de urn bij het altaar en lazen: `Indien gij verstand hebt, zo antwoord uw naasten; en indien niet, zo zij uw hand op uw mond.' Een wijze raad.

Ik zweeg dan ook toen Ilvinda later zei: ,,Onze maatschappij is kwetsbaar omdat wij onze religie verliezen. Maastricht is geen religieuze stad meer, maar een museum.'' En een literaire stad, dacht ik. Waar de musketier D'Artagnan is gestorven, die een hekel had aan kardinalen.