Nationale Centrum Partij

In het artikel `Politieke communisten en CDA dwarsboomden ons' (1 augustus, pagina 2) staat dat Nationale Centrum Partij (NCP) werd verboden nadat leden hongerstakende Marokkanen hadden overvallen. Dit is onjuist. De partij hief zichzelf op na dit incident, mede om nationaal-socialistische leden uit te bannen. Enkele oud-leden van de NCP richtten daarna, in 1980, de Centrumpartij op.