Lintje terug naar premier

Ex-raadslid René Clerkx van de gemeente Heythuysen heeft de koninklijke onderscheiding die hij drie jaar geleden ontving teruggestuurd naar minister-president Balkenende. Clerkx deed dat uit protest tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die onlangs bepaalde dat de Limburgse gemeente wachtgeld moet blijven betalen aan oud-burgemeester Irene Maks-Van Veen (PvdA). Maks nam in 2002 ontslag, nadat ze een lippenstift van 7,50 euro zou hebben gestolen in een plaatselijke drogisterij.

Clerkx van de coalitiepartij Ronduit Open noemt het ,,absurd'' dat Maks krijgt doorbetaald. In een bijgevoegde brief aan Balkenende schrijft hij dat hij zich ,,diep schaamt voor het rechtssysteem''. ,,Burgers moeten de rekening betalen waar zij, en de gemeenteraad, part noch deel aan hebben gehad. (...) Terwijl de gewone burgers worden bestraft ingeval van winkeldiefstal, wordt een burgemeester voor het lipstickincident beloond met wachtgeld. Voor een burgemeester wordt het onbetaald meenemen van een lipstick, afgedaan als ,,een domme vergissing'', zo blijkt uit de uitspraak [van de Centrale Raad van Beroep].''

Clerkx wijst erop dat de gemeente Heythuysen en Maks bij het vertrek van de burgemeester overeenkwamen dat zij géén wachtgeld zou ontvangen. Maar minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) verleende Maks ,,eervol ontslag'' op grond van ,,verstoorde verhoudingen''. Clercx snapt daar nog steeds niets van. ,,Van verstoorde verhoudingen was geen sprake'', schrijft hij aan Balkenende, ,,getuige een zeer positief advies tot herbenoeming dat unaniem door de toenmalige raad, waarvan ook ik deel uitmaakte, was vastgesteld en nota bene enkele dagen voor het lipstick-incident aan minister Remkes is gezonden.''

Clerkx zegt dat ,,de lipstickaffaire'' de gemeente ongeveer 550.000 euro kost. ,,Iedereen hier spreekt daar schande van'', voegt hij daaraan toe. Clerkx kreeg zijn koninklijke onderscheiding na drie raadsperiodes in de gemeenteraad van Heythuysen.