Kostenstijging in zorg afgeremd

Bezuinigingen in de zorg hebben het afgelopen jaar voor het eerst zichtbaar effect gehad. Nederlanders gaven tezamen meer uit aan zorg, maar het gaat om een kleinere kostenstijging dan in eerdere jaren. Nederlanders hebben in 2004 in totaal ruim 23 miljard euro uitgegeven aan medicijnen en geneeskundige behandelingen.

3