Isolatiedeken volgende probleem shuttle

Nog altijd is ruimteveer Discovery niet uit de problemen. Na de geslaagde reparatie van het hitteschild aan de onderzijde van het toestel, resteert een loszittend stuk isolatiedeken in de buurt van een cockpitraampje. Windtunnelproeven met replica's moeten uitwijzen of er gevaar dreigt. Mogelijk komt er vrijdag een vierde, extra ruimtewandeling om ook dit probleem te verhelpen.

Het verwijderen van de twee uitstekende voegen, gistermiddag live op televisie te volgen, verliep gesmeerd. Nadat astronaut Stephen Robinson per robotarm van het Internationale Ruimtestation naar de goede plaats was gedirigeerd, nam hij beide voegen tussen duim en wijsvinger en trok ze los – het meegebrachte tangetje en een geïmproviseerd zaagje bleken niet nodig. Het karweitje duurde enkele minuten. Nadat Robinson beide voegen in een zakje had gestopt, met het oog op nadere inspectie op aarde, keerde hij veilig terug in het ruimteveer.

Het weghalen van de voegen kan bij de landing van de shuttle, komende maandag, geen kwaad. Voegen dienen om de circa 24.000 broze hittewerende tegels van elkaar te scheiden en zo te verhinderen dat deze door temperatuurverandering of trillingen gedurende de lancering tegen elkaar schuren en beschadigd raken. Zeer waarschijnlijk zijn in het verleden shuttles met uitstekende voegen veilig geland, maar na de ramp met de Columbia tweeënhalf jaar geleden kan de NASA zich geen onnodige risico's permitteren.

Nadat inspectie heeft uitgewezen dat de hittewerende voorzijde van de vleugels in orde is, richt alle aandacht zich op de isolatiedeken. Ook deze is door losschietend materiaal tijdens de lancering van de Discovery beschadigd en over een afstand van 20 centimeter losgeraakt en gescheurd. In allerijl heeft de NASA dekenmateriaal naar het Ames Research Center in Californië gevlogen, waar windtunnelproeven moeten uitwijzen of stukken van de deken tijdens terugkeer in de atmosfeer van de Discovery kunnen losschieten en vitale delen van het ruimteveer treffen. Het gaat om delen van ten hoogste 20 gram, maar welke schade ze kunnen aanrichten is vooralsnog onduidelijk. Tijdens een wandeling kan het loszittende stuk deken zonodig worden weggeknipt.