`Gevaar vogelgriep is te beteugelen' (Gerectificeerd)

Een dreigende wereldwijde epidemie van vogelgriep onder mensen is tegen te houden als snel wordt ingegrepen met een combinatie van maatregelen. Dit schrijven twee verschillende onderzoeksgroepen in artikelen in de wetenschappelijke tijdschriften Nature en Science. In beide, vandaag gepubliceerde artikelen is met modelberekeningen aangetoond dat antigriepmedicijnen en isolerende maatregelen die snel worden ingezet een grieppandemie (wereldwijde epidemie) in de kiem kunnen smoren.

Het gevaar is groot dat op een gegeven moment het vogelvirus het vermogen verwerft niet alleen mensen ziek te maken, maar ook makkelijk van mens naar mens over te springen. Dan ontstaat uit een nieuw griepvirus een griepgolf waarbij wellicht eenderde van de wereldbevolking ziek wordt en miljoenen mensen kunnen sterven. Het heersende vogelgriepvirus mist nu nog de eigenschap om van mens naar mens te worden doorgegeven.

Bijna zestig mensen in Vietnam, Thailand, Cambodja en Indonesië overleden de afgelopen twee jaar aan het vogelgriepvirus, dat al aan tientallen miljoenen kippen, eenden en ganzen in pluimveehouderijen het leven heeft gekost. De zich snel uitbreidende pluimvee-industrie in Zuidoost-Azië is ernstig getroffen door de aanhoudende ziekte. Het pluimvee sterft door het virus, of wordt uit voorzorg geruimd. De overheden in Zuidoost-Azië slagen er niet in het virus uit te roeien, tot grote zorg van virusdeskundigen van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Voor hun modelberekeningen zijn de onderzoekers ervan uitgegaan dat in één plattelandsbewoner op het Thaise platteland een gemuteerd griepvirus ontstaat dat makkelijk andere mensen besmet en een groot aantal mensen ziek maakt. Virusdeskundigen vinden dit een reëel scenario voor het begin van een grieppandemie.

Het duurt waarschijnlijk een paar dagen voordat iemand de ernst van de situatie inziet. In die tijd kunnen al twintig of dertig mensen besmet zijn. In de berekening is ervan uitgegaan dat alle mensen in een straal van vijf kilometer rondom de infectiekern dan medicijnen krijgen die tegen infectie met dit influenzavirus bescherming bieden. Het gebied wordt dan afgesloten.

Virusdeskundigen twijfelen er niet aan dat er ooit een nieuwe influenzapandemie uitbreekt. In de vorige eeuw waren er drie van dergelijke griepgolven, in 1918-'19, 1957 en 1968. Ze ontstaan door een nieuw griepvirus waartegen mensen nog geen weerstand hebben. De beroemdste grieppandemie was de Spaanse griep in de jaren 1918 en 1919. Toen stierven voorzover bekend ongeveer twintig miljoen mensen.

Rectificatie

In de krant van 4 augustus (pagina 1) worden aan de ` Spaanse griep ' van 1918-1919 zowel 20 als 40 miljoen doden toegeschreven. Het precieze aantal slachtoffers is niet bekend. Gezaghebbende grieponderzoekers van Stanford University melden op hun website: ,,De influenzapandemie van 1918-1919 doodde meer mensen dan omkwamen in de Eerste Wereldoorlog: ergens tussen 20 en 40 miljoen mensen.''