Fons Spooren naar Hoge Raad

Ex-commercieel directeur Fons Spooren van PSV gaat tegen zijn veroordeling voor het plegen van ontucht met minderjarige jongens in cassatie bij de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Bosch legde de 41-jarige Spooren op 19 juli vijftien maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk. Het gerechtshof sprak de seropositieve Spooren vrij van poging tot zware mishandeling, omdat hij niet het oogmerk had gehad zijn sekspartners letsel toe te brengen. Volgens raadsman G. Koops van Spooren heeft zijn cliënt op het laatste moment besloten het vonnis van het gerechtshof aan te vechten, omdat de termijn om in cassatie te gaan afliep. Of Spooren deze procedure daadwerkelijk doorzet, staat nog niet vast. ,,Hij moet daar nog goed over nadenken'', aldus zijn advocaat.