Explosieve groei kosten zorg geremd

Bezuinigingen in de zorg hebben in 2004 voor het eerst zichtbaar effect gehad. Nederlanders gaven weliswaar tezamen meer uit aan zorg, maar het gaat om een beduidend kleinere kostenstijging dan in eerdere jaren.

Dat blijkt uit nog ongepubliceerde gegevens van Vektis, het informatiecentrum van de zorgverzekeraars. Nederlanders hebben vorig jaar in totaal ruim 23 miljard euro uitgegeven aan medicijnen en geneeskundige behandelingen. Dat was 1,7 procent meer dan in 2003. Het jaar daarvoor stegen de kosten nog met 7,1 procent.

Ziekenfondsverzekerden gaven vorig jaar 16,8 miljard euro uit aan zorgkosten, wat slechts 0,3 procent meer is dan het jaar daarvoor. Particulier verzekerden (exclusief ambtenaren) gaven samen 6,5 miljard euro uit, dat is 5,6 procent meer dan in 2003. De kosten van particulier verzekerden stegen een jaar eerder nog met bijna 9 procent.

Met name op medicijnen is fors bezuinigd. Zorgverzekeraars hebben met artsen en apothekers afgesproken terughoudend te zijn in het voorschrijven van merkmedicijnen. De kosten voor geneesmiddelen zijn daardoor in 2004 nauwelijks gestegen. Ook het inkrimpen van het ziekenfondspakket heeft gezorgd voor lagere zorgkosten. De overheid heeft bezuinigd op de vergoeding van onder meer fysiotherapie, de anticonceptiepil en vruchtbaarheidsbehandelingen. Wel hebben veel ziekenfondsverzekerden zich aanvullend verzekerd. De omvang van de aanvullende verzekeringen groeide vorig jaar met 44 procent.

Eerdere jaren waren duur omdat de overheid vanaf 2001 veel geld heeft uitgegeven aan het wegwerken van de wachtlijsten in ziekenhuizen. De schadelast van zorgverzekeraars liep in die periode flink op.

Over de eerste helft van 2005 heeft Vektis nog geen volledige gegevens. Ziekenhuizen declareren kosten nu anders dan in eerdere jaren. Daardoor kampen sommige ziekenhuizen nog met een administratieve achterstand. Ook kunnen rekeningen pas aan het eind van een volledig behandelingtraject worden gedeclareerd, wat eerder al na iedere behandleing apart kon. De zorgkosten over 2005 zijn voor verzekeraars van belang om de premies te kunnen vaststellen voor het nieuwe zorgstelsel, dat in 2006 in werking treedt.

Uit een peiling van de Consumentenbond blijkt dat de meeste mensen verwachten met de nieuwe zorgverzekeringswet minder waar voor hun geld te krijgen. De peiling (bij 2.200 mensen) werd in juni gehouden, voor de start van de voorlichtingscampagne van het ministerie.

    • Esther Rosenberg