`China, VS samen tegen plan voor Veiligheidsraad'

De Verenigde Staten en China zullen gezamenlijk optreden in het debat over de mogelijke uitbreiding van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Wang Guangya, de Chinese ambassadeur van de VN, zullen Amerika en China proberen te voorkomen dat het voorstel van Duitsland, Brazilië, India en Japan (de G4) een tweederde meerderheid krijgt binnen de VN.

De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, bepleit een hervorming van de Veiligheidsraad, die daarmee een betere weerspiegeling moet worden van de huidige machtsverhoudingen in de wereld. Op dit moment telt de Veiligheidsraad vijftien leden. China, de VS, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië bezetten een permanente zetel en hebben vetorecht. De overige tien zetels worden door wisselende landen steeds voor twee jaar bezet.

Brazilë, Duitsland, Japan en India willen een permanente zetel. In een gezamenlijk voorstel pleiten zij voor een uitbreiding van de Veiligheidsraad tot 25 leden, waarvan zes permanent.

China en de VS wijzen dit voorstel om verschillende redenen af. Zo is China vooral fel gekant tegen een permanente zetel voor Japan. Ambassadeur Wang had gisteren een eerste gesprek met de nieuwe Amerikaanse VN-ambassadeur John Bolton. ,,Op dit moment is het ons doel om te voorkomen dat de G4 op voldoende steun kan rekenen om de VN te verdelen'', aldus Wang. ,,We hebben afgesproken samen te werken om onze belangen te verdedigen.'' Hij wees erop dat Washington en Peking ,,verschillende vrienden hebben in verschillende delen van de wereld''. Bolton wilde gisteren niet ingaan op het gesprek met Wang.

Vandaag zijn de landen van de Afrikaanse Unie (AU) bijeen in Addis Abeba om een gezamenlijk standpunt te bepalen. De AU bepleit permanente zetels voor twee Afrikaanse landen – belangrijkste kandidaten zijn Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika.

De G4 proberen een compromis te bereiken met de Afrikaanse landen. In het G4-voorstel zou de Veiligheidsraad, het hoogste orgaan van de VN, moeten worden uitgebreid tot 25 zetels, waarvan zes voor nieuwe permanente leden. Twee daarvan zouden voor Afrikaanse landen zijn. Sommige landen, waaronder Italië, zijn woedend omdat vooral Duitsland en Japan zouden hebben gedreigd ontwikkelingshulp te staken aan Afrikaanse landen die het G4-voorstel afwijzen. De Afrikaanse landen zijn het onderling oneens. Nigeria zou, volgens Zuid-Afrika, zonder overleg aansturen op een akkoord met de G4.