CDA'er uit raad A'dam

De CDA'er Jeroen de Graaf is per direct opgestapt uit de Amsterdamse gemeenteraad. De Graaf, tevens politiek assistent van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA), schrijft dat vandaag in een brief aan de raad. Reden is commotie over de extra onkostenvergoeding die de raadsleden van het CDA in Amsterdam de afgelopen jaren ontvingen. Die vergoedingen waren in strijd met de Gemeentewet.

Dat concludeerde hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga in juli na onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. Het lokale CDA-bestuur stelde daarna een eigen commissie in die de uitgaven van de fractie moest onderzoeken. Zij constateerde dat de uitgaven niet verantwoord konden worden. Het CDA-bestuur bestempelde daarop het handelen van de fractieleden als ,,niet integer en onrechtmatig''.

De Graaf was als penningmeester verantwoordelijk voor de verantwoording van de uitgaven. Hij schrijft in zijn brief dat de verantwoording inmiddels door een accoutant is onderzocht en dat hij die rapportage eind juli al aan het bestuur heeft overhandigd. ,,Deze verantwoording geeft het beeld dat mijn uitgaven zijn verantwoord.''

Een woordvoerder van minister De Geus laat weten dat de bewindsman in de kwestie geen aanleiding ziet de positie van zijn assistent te heroverwegen. ,,De minister ziet het als een Amsterdamse aangelegenheid'', aldus de woordvoerder. De Geus is op de hoogte van de kwalificaties die het lokale CDA-bestuur aan de gang van zaken heeft gegeven. Een politiek assistent staat de minister bij in het geval van partij-politieke kwesties. In het huidige kabinet beschikken veel ministers over een dergelijke assistent.

De onrechtmatige en slechte verantwoording van de uitgaven van de fracties in de Amsterdamse gemeenteraad heeft inmiddels drie personen hun functie gekost. De fractievoorzitter van het CDA, Lucy Spee, stapte eerder deze week al op. Het CDA heeft vier zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. In april gaf VVD'er Frits Huffnagel zijn wethouderschap financiën op. Hij had ook onrechtmatig een extra onkostenvergoeding ontvangen en deze bovendien verzuimd op te geven bij de belastingdienst.