Bomen weg voor NAVO

Minister Dekker (VROM) heeft staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) vrijstelling verleend voor het afzagen van zes hectare bos in de Limburgse gemeente Onderbanken. Bovendien mag Defensie in veertien hectare te hoge bomen van hun top ontdoen. Dekker doet dit op grond van de zogeheten nimby-procedure, waardoor de minister onwillige lagere overheden kan passeren.

De bossen liggen aan de Duitse grens, vlakbij de NAVO-luchtbasis in Geilenkirchen. De NAVO is van oordeel dat het omzagen van de bomen noodzakelijk is in verband met de veiligheid van vliegtuigen die gebruik maken van het vliegveld.

De gemeente Onderbanken maakt bezwaar tegen de maatregel van Dekker. Ze meent dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening ,,geen enkele steun of grondslag'' biedt voor de beslissing van de minister. Onderbanken en haar buurgemeenten ondervinden veel hinder van het vlieglawaai. Volgens de lokale overheden zorgt de luchtbasis ook voor gezondheidsproblemen in Zuid-Limburg.