Schuldeisers treden harder op

Schuldenaars worden steeds harder aangepakt door de personen of instellingen bij wie ze in het krijt staan. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Schuldeisers kunnen sinds 1998 afdwingen dat debiteuren drie jaar lang onder curatele komen te staan van een bewindvoerder. Waar in 2000 nog 30 procent van de schuldeisers koos voor de bewindvoerder, is dat nu 42 procent.